​Demcsák Zsuzsa nevével, arcával sokszor találkozhatunk, hiszen népszerű tévés személyiség. A képernyőn mindig csinos, mosolygós hölgy könyve azonban nem a celebek világáról, nem a csillogásról, nem bulvár témáról, hanem a családon belüli erőszakról, a szerző által is elszenvedett másik életről szól.

 

A családon belüli erőszak sokáig elfogadott jelenség volt. A jogrendszer fejlődésével és az emberi jogok kiteljesedésével ez lassan változni látszik, de napjainkban is jellemző az elhallgatása, bagatellizálása ennek a problémának. Pedig az emberi jogi szabályokat nézve ennek nem így kéne lennie. Elég csak az ENSZ Alapokmányának bevezetőjét idézni:

MI, AZ EGYESÜLT NEMZETEK NÉPEI, elhatározván azt,

  • hogy megmentjük a jövő nemzedékét a háború borzalmaitól, amelyek életünk folyamán kétszer zúdítottak kimondhatatlan szenvedést az emberiségre,
  • hogy újból hitet teszünk az alapvető emberi jogok, az emberi személyiség méltósága és értéke, a férfiak és nők, valamint a nagy és kis nemzetek egyenjogúsága mellett,
  • hogy megteremtjük azokat a feltételeket, amelyek mellett az igazságosság és a nemzetközi szerződésekből, valamint a nemzetközi jog egyéb forrásaiból eredő kötelezettségek iránti tisztelet fenntartható,
  • hogy előmozdítjuk a szociális haladást és a nagyobb szabadság mellett az életfeltételek javítását és,
  • hogy ebből a célból türelmet gyakorolunk és egymással jó szomszédként békességben élünk együtt,
  • hogy egyesítjük erőinket a nemzetközi béke és biztonság fenntartására,
  • hogy alapelvekben való megegyezés, valamint eljárási módszerek létesítése útján biztosítjuk azt, hogy fegyveres erő alkalmazására, ha csak közérdek nem kívánja, sor többé ne kerüljön és,
  • hogy nemzetközi szervezet segítségével előmozdítjuk valamennyi nép gazdasági és szociális előrehaladását,
  • hogy megállapodtunk abban, hogy e célok megvalósítására erőfeszítéseinket egyesítjük."

A fenti megállapodást - különös tekintettel az emberi méltóság védelmére, a nők és férfiak egyenjogúságára – számos nemzetközi egyezményben deklarálták. Magyarország ezek többségéhez csatlakozott, és hazai jogszabályokat alkotott az emberi jogok érvényesülése, védelme érdekében.

A családon belüli erőszak elfogadhatatlanságát jelzi az is, hogy az új Büntető Törvénykönyv (Btk.) önálló tényállást tartalmaz „Kapcsolati erőszak" címmel.

„212/A. § (1) Aki gyermekének szülője, továbbá az elkövetéskor vagy korábban vele közös háztartásban vagy egy lakásban élő hozzátartozója, volt házastársa, volt élettársa, gondnoka, gondnokoltja, gyámja vagy gyámoltja sérelmére rendszeresen
a) az emberi méltóságot súlyosan sértő, megalázó és erőszakos magatartást tanúsít,
b) a közös gazdálkodás körébe vagy közös vagyonba tartozó anyagi javakat von el és ezzel a sértettet súlyos nélkülözésnek tesz ki,
ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott személy sérelmére rendszeresen követ el
a) a 164. § (2) bekezdése szerinti testi sértést vagy a 227. § (2) bekezdése szerinti becsületsértést, bűntett miatt három évig,
b) a 164. § (3) és (4) bekezdése szerinti testi sértést, a 194. § (1) bekezdése szerinti személyi szabadság megsértését vagy kényszerítést, egy évtől öt évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(3) Kapcsolati erőszak elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény csak magánindítványra büntethető."

​Demcsák Zsuzsa nem a jogszabályokat elemzi, saját életéből vett példákon keresztül ír a családon belüli erőszakról, sorstársaival készített interjúival pedig a téma súlyosságára kívánja felhívni a figyelmet.

A könyv legnagyobb erőssége, az őszintesége. Az erőszakról nem a bulvár eszközeivel és nem felszínes módon ír. Az okok, a miértek megértésére és megértetésére törekszik. A saját tapasztalatai és sorstársai beszámolói mellett megszólaltat szakembereket is. Bízom benne, hogy segítő szándéka másokban is megértőkre talál:

„Talán a múlt miatt akarok segíteni másokon. Olyan nőkön, asszonyokon, akik hozzám hasonlóan az életüket adták volna azért, hogy a családjuk egyben maradjon. Semmi nem volt ennél fontosabb. Nem maradt egyben a családom, de ma újra boldog életet élek."

Ajánlom ezt a kötetet azoknak, akik érteni szeretnék, mi is az a családon belüli erőszak, azoknak, akik elszenvedik, s azoknak is, akik segíteni szeretnének a bajbajutottaknak, hiszen az erőszak mindig emberi jogi sérelem és gyakran gyermekjogi kérdés is.

 

 

Adatok


 


 

 

 

 

 

 

 

 

A Diákjog.hu üzemeltetője a
Diákközéletért Alapítvány

DÖK Portál RSS

A hírcsatorna nem található.