Ismeretterjesztő előadás megtartását első sorban az alábbi témákban vállalunk

 • Diákjogok és kötelességek
 • Pedagógus jogok és kötelességek
 • Szülői jogok és kötelességek
 • A közoktatási intézményi házirendje
 • Diákönkormányzat felépítése, feladatai
 • A diákkal szemben alkalmazható fegyelmi eljárás
 • A diákkal szemben alkalmazható jogi szankciók
 • Az iskolai agresszióra adható jogi válaszok
 • Jog és diákmédia
 • Adatvédelmi kérdések a közoktatásban

 

Az ismeretterjesztés történhet

 • A közoktatási intézményekben  (nevelőtestületi értekezleten, konferenciákon, diákönkormányzati rendezvényeken);
 • továbbképzéseken iskolajogi, diákjogi tárgykörökben;
 • szakmai rendezvényeken.

 

További információ:

dr. Jásper András
20/5388-456