A pedagógiai-szakmai szolgáltatások átkerülnek az Oktatási Hivatalhoz, változhat a közösségi szolgálat igazolása, valamint indokoltnak látja a kormány egy új típusú, többcélú intézmény létrehozását, amely óvodai és bölcsődei feladatot szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében láthat el - többek között ezeket a változtatásokat tartalmazza a köznevelési törvény módosítására november 18-án benyújtott kormányzati javaslat.

 

 

Az Országgyűlés honlapján közzétett 25 oldalas javaslat rögzíteni indítványozza - a tanítási év zavartalan lebonyolítása érdekében -, hogy a köznevelési intézmény vezetőinek megbízása a tanítási év végét követően, nyáron járjon le. Kormányrendeleti szabályozás alapján ez így működik már évtizedek óta.

A települési önkormányzatok működtetési kötelezettségét egyértelműsíti, és egyben szűkíti a javaslat azon pontja, amely szerint az új taneszközök beszerzéséről már nem kell gondoskodnia a működtető önkormányzatnak. Ez a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladata lesz a jövőben. A tárca szerint a felelősségi és hatáskörök így jobban elválnak egymástól, egyben megtakarítást eredményez a működtető önkormányzatoknak.

A módosítás részeként az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat az Oktatási Hivatalhoz telepítik, és rendezik azt a kérdést is, hogy az egyházi és magánintézmények a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat milyen módon vehetik igénybe térítésmentesen. A megoldással a szakszerűség, költséghatékonyság és közszolgálati jelleg így egyaránt biztosíthatóvá válik - olvasható a javaslatban.

A javasolt új szabályozás szerint az 50 óra közösségi szolgálat elvégzését a középiskola befejezését közvetlenül követő vizsgaidőszakban megkezdett érettségi megkezdéséig kell igazolni.

Az időközben lényegesen átalakult fenntartói rendszerre és arra való tekintettel, hogy települési önkormányzat a köznevelési intézmények közül csak óvodát tarthat fenn, továbbá az ezzel összefüggő fenntartói igényekre figyelemmel indokoltnak látja a kormány egy új típusú, többcélú intézmény létrehozását, amely óvodai és bölcsődei feladatot szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében láthat el.

Gyakorlati szempontokból indokoltnak tartja a tárca, hogy egyes feladatokat, mint például a gyermekétkeztetés, illetve egyes pedagógiai szakszolgálati és pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatok, a nevelési-oktatási intézmények is elláthassanak, anélkül hogy ehhez többcélú intézménnyé kellene válniuk. A gyógytestnevelés, a konduktív pedagógiai ellátás és a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók ellátása nevelési-oktatási intézményekben is történhet majd a megfelelő szakképzettségű szakemberekkel.

 

A „T/2085. számú törvényjavaslat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról" itt olvasható:

 NKTv_modositas_20141118.pdf

(Forrás: MTI)

(www.edupress.hu)

Kép forrása: http://latogatokozpont.parlament.hu/​


 


 

 

 

 

 

 

 

 

A Diákjog.hu üzemeltetője a
Diákközéletért Alapítvány

DÖK Portál RSS

A hírcsatorna nem található.