A Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Oktatásért Felelős Államtitkársága 2011. október 12-én nyilvánosságra hozta a köznevelésről szóló törvény tervezetét. A Diákközéletért Alapítvány a Diákjogi szektorhoz tartozó szervezetekkel közösen kialakította véleményét a tervezetről, amely a Közoktatáspolitikai Tanács diákoldalának egyhangúlag elfogadott közös véleménye lett.

 

 

A tervezettel kapcsolatos általános megjegyzéseink a következőek:

A gyermek mindenekfelett álló érdeke

Magyarország részese a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezménynek. Az egyezmény szerint a „szociális védelem köz- és magánintézményei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a törvényhozó szervek minden, a gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenekfelett álló érdekét veszik figyelembe elsősorban.”

„Az Egyezményben részes államok meghoznak minden olyan törvényhozási, közigazgatási vagy egyéb intézkedést, amelyek az Egyezményben elismert jogok érvényesüléséhez szükségesek. Amennyiben gazdasági, szociális és kulturális jogokról van szó, ezeket az intézkedéseket a rendelkezésükre álló erőforrások határai között és szükség esetén, a nemzetközi együttműködés keretében hozzák meg.”

Álláspontunk szerint a köznevelési törvény tervezete nem tesz eleget maradéktalanul a fentieknek, hiszen ellentétben a hatályos közoktatási törvénnyel nem rögzíti alapelvi szinten a gyermek mindenekfelett álló érdekét, nem konkretizálja az ezen előírás érvényesítésének mikéntjét sem.

 

Ingyenes és kötelező nevelés-oktatás

A nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezete szerint az „Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, valamint az első szakképesítésre történő felkészítés a magyar állam közszolgálati feladata.”

Álláspontunk szerint a törvények nem elég az Alaptörvényben rögzített ingyenességet megismételnie. A törvény feladata az ingyenesség konkrét tartalmának meghatározása, ezáltal a diákok és szülők számára egyértelművé téve oktatáshoz való joguk gyakorlásának pénzügyi kereteit. Véleményünk szerint a törvénynek azt is rögzítenie kell, hogy a köznevelésnek nem lehet olyan kötelező eleme, amelynek teljesítése a szülőt díj fizetésére kötelezi.

 

Diákönkormányzat

A nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezete szűkíti a diákönkormányzat jogosítványait. Hiányoznak a diákönkormányzat működésének garanciális szabályai. Mindezek miatt számunkra nem elfogadható a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetének kodifikált szövegtervezete.

 

Közoktatási, köznevelési érdekegyeztetés

Tisztában vagyunk vele, hogy a 2011/1158 kormány határozat szerint az egyeztető, tanácsadó fórumok neve lehetőleg ne szerepeljen a kormány és tagjai által előkészített jogszabály tervezetekben. Álláspontunk szerint az köznevelés nem csak közszolgálat, hanem közügy is. Ebből pedig az következik, hogy törvényi szinten kell megteremteni a párbeszéd legitim fórumainak (Közoktatás-politikai Tanács, Országos Diákjogi Tanács, stb.) működtetési kötelezettségét és garanciáit.

 

A részletes véleményt itt lehet megtekinteni vagy a következő címekről letölteni:

http://diakjogiszektor.hu/doc/Diakoldal_velemenye_2011_10_24.pdf

http://www.diakjog.hu/letoltes/Diakoldal velemenye2011_10_24.pdf

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

A Diákjog.hu üzemeltetője a
Diákközéletért Alapítvány

DÖK Portál RSS

A hírcsatorna nem található.